آبان ۰۹، ۱۳۹۰

وجدان لالا گنجشک لالا!‏

خوش به حال وجدان بعضیا درد که نداره هیچی
آسوده خوابیده، بیدارهم نمیشه

۲ نظر: