مهر ۱۱، ۱۳۹۰

این ابتدای ویرانی است

مثل دیواری می مانم که هنوز ایستاده

با آجرهایی که تک تکشان شکسته اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر