مهر ۱۵، ۱۳۹۰

پشت دریاها دردیست

اگر زندگی فقط
عشق و جوانی و خویشتن بود
آنگاه راحتتر مینشستم و از نبودنت حرف میزدم...‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر