آبان ۰۸، ۱۳۹۰

با این همه صدای سکوتت ...

شیرین بهانه بود
فرهاد تیشه می زد
تا باور نکند
صدای مردمانی را که
در گوشش می خواندند
دوستت ندارد...

۳ نظر: