مهر ۱۰، ۱۳۹۰

سياه و سپيد

سربازهاي شطرنج حق عقبگرد ندارند
در غير اينصورت شاهي بي عرضه مي ديدند كه فقط فرار بلد است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر