مهر ۲۴، ۱۳۹۰

هی فلانی ، زندگی شاید همین باشد

هر سن و سالی که داشته باشی
اگر کسی نباشد ، مرده یا زنده
که با یادش ، چشمانت ، از شادی یا غم
پر اشک شود
هرگز زندگی نکرده ای

۲ نظر: