مهر ۰۵، ۱۳۸۹

چه کنم ؟ (6)

خدایا !
روانکاوی هستم که عاشق یک دیوانه زنجیری شده‌ام
چه کنم ؟

۱ نظر: