شهریور ۲۸، ۱۳۸۹

هم دست

"دستم" را بگیر
و مرا ببر به دور"دست" هایی که
در "دست"رس هیچ "دستی" نباشم....

۳ نظر:

  1. کی اینجا رو به عمو هی.لر معرفی کرد؟؟

    فکر کنم پست سیئ به کم تند بودااا.. چندتا چست قبل

    پاسخحذف