مهر ۰۷، ۱۳۸۹

دلتنگ


دلم تنگ تر از آن است که
بتوانم کسی را در آن جا دهم !

۲ نظر: