شهریور ۳۰، ۱۳۸۹

شعور

آدم فهميده‌اي بود،
خوب مي دانست كجاها
خودش را به نفهمي بزند...

۲ نظر: