آبان ۱۴، ۱۳۸۹

باران

بارانی ات را باز کن
بگذار تا در این باران سیل آسا
در آغوش تو بارانی شوم...

۲ نظر: