آبان ۱۸، ۱۳۸۹

خشت نهم : من الغریب الی الحبیب

خسته شدم از این همه تکرار ِ خودم
بیا و یه بار هم تو تکرار شو ...

۱ نظر: