آبان ۲۷، ۱۳۸۹

چه کنم ؟ (9)

خدایا ! گوسفندی هستم که
نمی خواهم بجای اسماعیل قربانی شوم
چه کنم ؟

۱ نظر: