آبان ۲۶، ۱۳۸۹

در خیابان های این شهر

روحمان را ، عشقمان را ، خودمان را
هر روز قربانی می کنیم
و خدا هِی گوسفند می فرستد !

۱ نظر: