آبان ۱۲، ۱۳۸۹

سفرهای استانی

درسته سعدی گفته"بسیار سفر باید تا پخته شود خامی"
ولی به این ضرب المثل هم توجه کن که
نرود میخ آهنی در سنگ!!

۱ نظر: