آذر ۱۰، ۱۳۸۹

از رده خارج

 پژوش به هوا گند ميزنه
خودش به مملكت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر