دی ۰۸، ۱۳۸۹

طرحی از یک زندگی

من دزدی را دیدم
که درد ها را
از هر طرف
دود میکرد...

۱ نظر:

  1. نان را از هر طرف بخوانی درد است
    درد را از هر طرف بخوانی نان است

    پاسخحذف