آذر ۲۲، ۱۳۸۹

شش ماهه

بندهاي قُنداقه اش را باز كن
بگذار اين دم آخر دست و پايي بزند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر