دی ۰۴، ۱۳۸۹

مجبور نامه!

جهت خوب تمام کردن
سناریوی تلخ زندگیمان
به یک کارگردان ایرانی نیازمندیم!

۱ نظر:

  1. تنها فایده شون همینه
    راستی بپا کارگردانش صداسیمایی باشه

    پاسخحذف