دی ۰۵، ۱۳۸۹

تاریخ حیران

از کار دنیا وآدمهاش
نه خوشحال شدیم و نه ناراحت
فقط ازاین همه خوشحالی و غمگینی آنها
تعجب کردیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر