آذر ۱۳، ۱۳۸۹

معنا

هیچ لغت نامه ای نمی تواند معنی کند
معنایی را که تو به زندگی ام می دهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر