فروردین ۱۳، ۱۳۹۰

تقسیم

آدم‌ها دو دسته اند:
1- آدم‌های تنها
2- آدم‌های تنهاتر

۱ نظر: