فروردین ۱۳، ۱۳۹۰

سیزده

آنقدر دروغ شنیده ایم، که برای سیزده ، چیزی غیرمنتظره پیدا نشود...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر