فروردین ۳۰، ۱۳۹۰

چون دلارام می زند شمشیر

در زندگی زخم هایی هست که
از هزار مرهم با ارزش ترند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر