اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۰

دید کیفی!‏

حاجی جون
 درسته که گفتن یه نگاه حلاله
ولی یه نگاه داریم تا یه نگاه!‏

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر