اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

کودکان امروز

بابای پر کار مرا
مادر افسرده مرا
.
.
.
خـــــــــاله نگه دار مرا !‏



۱ نظر: