اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰

خدای درهای باز

چی میشد سر چارچوب این دل ما
 یه در کنترلی نصب میکردی!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر