دی ۱۰، ۱۳۹۰

چه کنم؟ (12)

خدایا!
بره ای هستم که زوزه گرگ را
بیش از نی چوپان دوست دارم
چه کنم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر