دی ۰۶، ۱۳۹۰

سقوط آزاد

اینکه زود به زمین رسیدم از بی وفائی نبود
به هوای تو پریده بودم
چتر نجاتی نداشتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر