آذر ۲۹، ۱۳۹۰

دل بسته

از آن گلهای زخم خورده نباش
که هرکجا آب میبینند
زود ریشه میزنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر