آذر ۲۷، ۱۳۹۰

میدان خاطره

عشق از میدان مین خطرناک تر است
مین ِ عمل نکرده، پایت را از کار می اندازد
خاطره عمل نکرده، قلبت را

۲ نظر:

 1. نارنجکی دستی ام
  ضامنم در دست راستت
  خودم در دست چپت
  رهایم کنی
  خانه ات را ویران خواهم کرد...

  از دفترچه دوران آموزشی

  پاسخحذف
 2. از عاشق بودن نترس زندگی بدون عشق یعنی هیچ

  پاسخحذف