آذر ۲۸، ۱۳۹۰

واویلا

ماهی باشی و دلت تنگ باشد
و اسیر تُنگ باشی و یارت در دریا
باله ات زخمی و گریه بی صدا
واویلا

۱ نظر: