دی ۰۴، ۱۳۹۰

گذشته ها گذشته؟

بعضی از گذشته ها
زیاد هم نگذشته اند!
دقیق که باشی ردپایشان را درآینده میبنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر