دی ۱۸، ۱۳۸۹

دغدغه های یک نفهم (4)

آخرش نفهمیدم اگه بخندیم دنیا به رومون می خنده
یا به ریشمون

۱ نظر: