دی ۲۵، ۱۳۸۹

بسا نفس که فرو رفت و برنیامد کام

دیگر چه لذتی دارد برف و باران؟
برای کشاورزی که کارتن خواب شده است...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر