بهمن ۰۳، ۱۳۸۹

اشباع

آن قدرروزگارش را شیرین کرده بود
که دیگر
قند هم در دلش آب نمیشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر