بهمن ۰۳، ۱۳۸۹

اشک‌ها و لبخندها

خنده خوبی داری، به اشک های من سر نزن

۲ نظر: