دی ۳۰، ۱۳۸۹

اصالت جاذبه

چشمان تو اگر نبود
دنیا چیزی نداشت که نیوتون کشفش کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر