دی ۲۹، ۱۳۸۹

کامران فرانسه زاده

کامی جون چرا بیکار نشستی ؟
پاشو ببین یه دختر لیسانسه تو کشور فرانسه
بعد از فارغ التحصیلی چه خاکی تو سرش میکنه؟ عبرت بگیریم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر