دی ۱۵، ۱۳۸۹

گنج

تو آرام آرام می رفتی
و من آرام آرام شن های نرم ساحلِ ذهنم را
برای چال کردنِ خاطراتمان می کندم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر