دی ۲۵، ۱۳۸۹

خشت یازدهم : برف

بکِش نقاش
وقتی بومِت سیاه باشه مجبوری با رنگِ سفید ...

۱ نظر: