بهمن ۱۱، ۱۳۸۹

زیر گنبد کبود

قصه مینیمال زندگی همین است:
عمری محدود با آرزوهای نامحدود...

۱ نظر: