بهمن ۱۰، ۱۳۸۹

پیک باد

امشب پنجره ات را باز کن
باد قول داده دعاهای زیر لبم را به تو برساند..

۲ نظر: