مهر ۱۲، ۱۳۸۹

چه کنم ؟ (8)

خدایا !
آهی هستم که عاشق یک لبخند شده‌ام
چه کنم ؟

۱ نظر: