مهر ۱۵، ۱۳۸۹

بر من بتاب

تو را از پشت عینک دودی نخواهم دید
حتی اگر آفتابی ترین روز زندگیم باشی

۱ نظر: