مهر ۲۶، ۱۳۸۹

فال ورق

سرباز ِ خشت ، عاشق ِ بی‌بی دل شد
شاه حکم از خشم کبود شد
جوکر خندید

۲ نظر: