آبان ۰۵، ۱۳۸۹

آهم ‌را می‌شنیدی‌...

سلام دوست عزیز
سنگدل صبوری هستی
به بی قراری های من هم سر بزن

۱ نظر: