آذر ۰۵، ۱۳۸۸

شاید ...


دارم میمیرم انگار
ابرها به اتاقم آمدند تا سقف را بالاتر برند ...

۳ نظر: