دی ۰۱، ۱۳۸۸

آخر پائیز

جوجه جان یدقیقه بتمرگ سرجات میخوام بشمرتون ، هی تکون میخوری نمیفهمم چند تا بودید . جا میمونی خدا نکرده سهام عدالتت می سوزه ها ، چون تو آمار مملکت اسمت رد نمیشه .

۵ نظر:

 1. ***

  سرشماری نمی خواد که یه نامه به آدرس دفتر ریاست جمهوری فعلا کفایت می کنه ، بعد از اینم رئیس جمهور کریمه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ***
  Elham
  ***

  پاسخحذف