آذر ۱۰، ۱۳۸۸

عقیده


مرگ برایم بی معناست ، تو را در قلب خویش جاودانه کرده ام و خویش را در تو خلاصه !

۵ نظر: